ΓΟΥΤΟΥΓΟΥΠΑΤΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δύο λέξεις που... βγαλμένες απ΄τον μαγικό κόσμο του Παπαδιαμάντη, σηματοδοτούν τη δημιουργία ενός πρότυπου παιδικού σταθμού στην πιο ήσυχη γωνιά της πόλης μας.


Δίπλα στο λόφο του Αρδηττού, ένας χώρος ιδανικός για παιχνίδι και μάθηση ανοίγεται για τους μικρούς μας φίλους. Άνθρωποι με γνώση, θα τους οδηγήσουν μέσα από λογής δραστηριότητες στην επέκταση των εμπειριών τους, των γνώσεων τους και στην προοδευτική ανεξαρτοποίηση και κοινωνικοποίηση τους. Μετά την γνωριμία μας γουτού γουπατού θα σημαίνει για τα παιδιά Χαρά και Δημιουργία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεατρικό παιχνίδι - Κουκλοθέατρο
Δημιουργική αφήγηση
Μουσική ευαισθητοποίηση
Καλές τέχνες
Χορός, ρυθμική, σωματική αγωγή
Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα
Προετοιμασία παιδιών για το δημοτικό σχολείο
Δανειστική βιβλιοθήκη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ωράριο φοίτησης: 7.00 - 4.30
Πρωινό και μεσημεριανό φαγητό
Μεσημεριανό ύπνο
Εκπαιδευτικές εκδρομές
Οργάνωση τμημάτων ανάλογα με την ηλικία κάθε παιδιού (από 18 μηνών - 6 ετών)
Συνεργασία με παιδίατρο-οδοντίατρο

Επικοινωνία: Τριβωνιανού 60 και Δόμπολη 1 | Μετς | Τηλ. & Fax: 210 7562 719 | info@goutougoupatou.gr

Ιστοσελίδα: Γιάννης Κουτσούκος, Μαργαρίτα Νικητάκη.


GOUTOU GOUPATOU | KINDERGARTEN - NURSERY


Two words... pulled out from the magic world of Papadiamantis , mark the creation of a standard nursery in the quieter corner of our city.Next to Hill Ardittou, an ideal place for play and learning are opened for our little friends. People with knowledge will lead them through the kinds of activities to expand their experience, knowledge and independence in the progressive and socializing. After our acquaintance GOUTOU GOUPATOU will mean for children Joy and Creation

ACTIVITIES
Theatrical Play - Puppets
Creative storytelling
Musical awareness
Fine arts
Dance, rhythm, physical education
Introduction to English
Preparing children for elementary school
Lending library

OPERATIONAL PART
Working-time: 7.00 - 4.30
Breakfast and lunch
Siesta
Field trips
Tour parts depending the age of each child (from 18 months - 6 years)
Collaboration with pediatric-dentist

Contact: 60 Trivonianou str. and 1 Dompoli str. | Mets | Τel. + Fax: 210 7562 719 |info@goutougoupatou.gr

Made by Yannis Koutsoukos and Margarita Nikitakigutugupatu
goytoygoypatoy
ΓΟΥΤΟΥΓΟΥΠΑΤΟΥ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΑΘΗΝΑ
ΠΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΠΑΙΧΝΙΔΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
You need to upgrade your Flash Player.